ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้ารับการประเมิน จำนวนผู้ผ่านการประเมิน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 48 48
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 25 25
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 32 32
4 ช่างเชื่อมทิก 10 9
5 ช่างเชื่อมแม็ก 0 0