ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง2020
2การเชื่อมทิก (TIG) เหล็กสเตนเลสต่อฟิลเลท 30 ชั่วโมง1111
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง3333
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ198
2ช่างเชื่อมทิก119
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3117