ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดสปอร์ต 30 ชั่วโมง3030
2การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชั่วโมง2019
3เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชั่วโมง2222
4การนวดระบายน้ำเหลือง 30 ชั่วโมง5857
5การนวดหินร้อน 30 ชั่วโมง3030
6นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง88
7การนวดไทยด้วยไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง4039
8การนวดสลายไขมันและเซลลูไลท์ 30 ชั่วโมง1211
9การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง88
10เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ 30 ชั่วโมง2323
รวม 251247