ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
2ช่างไม้เครื่องเรือน 30 ชั่วโมง2020
3การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง140140
4ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง100100
5การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง140140
6การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง260260
7ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง4040
8การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง6060
9การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง6060
10การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง160160
รวม 1,0001,000