ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง66
2การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพ้นท์เป็นคอลเลคชั่น 30 ชั่วโมง2020
4การทำพริกแกงตำรับโบราณ 30 ชั่วโมง2020
5การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2019
6การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ 18 ชั่วโมง4747
รวม 133132