ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง2525
2การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2525
3การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2525
4การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2525
5ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชั่วโมง2525
6ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2525
7บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2525
8การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง225225
รวม 400400