ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง2120
2ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง1919
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง99
4ช่างเทคนิคระบบภาพเเละเสียง 280 ชั่วโมง43
5ช่างปูกระเบื้อง 280 ชั่วโมง43
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง2923
7ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1614
รวม 10291