ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดผมสุภาพบุรุษเบื้องต้น 18 ชั่วโมง2424
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2222
รวม 4646