ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูนปั้นไม้เทียม 30 ชั่วโมง2525
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2525
รวม 5050