ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 18 ชั่วโมง2020
2ช่างปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2018
รวม 4038