ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง2020
2การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040