ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง6060
2การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง6060
3การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
5บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2017
6การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง6363
7การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง4040
8การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
รวม 303300