ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 ชั่วโมง2525
2ช่างปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
3การจักสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 ชั่วโมง4040
รวม 105105