ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
3บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชั่วโมง2323
รวม 6363