ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 18 ชั่วโมง2020
รวม 2020