ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การผูกผ้าในงานพิธี 18 ชั่วโมง2020
2การทำชุดขันหมากชาวไทยมุสลิม 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040