ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 ชั่วโมง1413
2บริหารจัดการสปา 30 ชั่วโมง3434
3พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง1817
4ภาษาจีนสำหรับพนักงานนวดและสปา 30 ชั่วโมง2020
5ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ชั่วโมง2020
รวม 106104