ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการนวดทางการกีฬา 30 ชั่วโมง2020
2กัวซา 30 ชั่วโมง2020
3นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
รวม 8080