ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นวดตอกเส้น 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชั่วโมง2020
3ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060