ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้ามัดย้อม 18 ชั่วโมง4040
2การพิมพ์ลายผ้าจากสีธรรมชาติ 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060