ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง5050
2ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ชั่วโมง1616
3พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
รวม 8686