ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
2การทำโต๊ะปูนปั่นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง2220
3การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
รวม 6260