ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง3030
2ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน 18 ชั่วโมง2020
3การทำโต๊ะปูนปั่นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง2525
รวม 7575