ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 18 ชั่วโมง2626
2การแต่งผมสตรี 30 ชั่วโมง2020
3พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 18 ชั่วโมง4545
รวม 9191