ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1แม่บ้านมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2620
2เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง2020
3พนักงานต้อนรับ(Receptionist) 30 ชั่วโมง6039
4ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 ชั่วโมง2015
5พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง6049
6บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2828
7การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง2120
8เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2018
9พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง7065
รวม 325274