ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2323
2การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
3นวดสปา 30 ชั่วโมง4745
4ช่างซ่อมบำรุงโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
รวม 110108