ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง4029
2นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร 30 ชั่วโมง4545
4บาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2521
5การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง2020
6พนักงานดูแลเรือ 30 ชั่วโมง2020
7ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
รวม 190175