ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2020
รวม 2020