ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 90 ชั่วโมง1717
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 90 ชั่วโมง1411
3ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชั่วโมง3030
4การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง3030
รวม 9188