ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง4040
3การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง4040
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2121
5ผู้ประกอบอาหารไทย (ฮาลาล) 30 ชั่วโมง2019
6การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง261260
รวม 402400