ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2020
2มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการ 30 ชั่วโมง2222
3การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2222
4การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชั่วโมง5252
5เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชั่วโมง2424
6บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
7การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง1717
8การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง2020
9ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2626
10การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2121
11การนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน 30 ชั่วโมง2222
12ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง3333
รวม 319319