ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
3การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060