ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1กัวซา 30 ชั่วโมง2121
2พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2525
3การตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 30 ชั่วโมง4343
4ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2018
5บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2018
รวม 129125