ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2525
3ผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง4040
รวม 8585