ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทาสีตกแต่ง 30 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040