ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง9285
2เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง4530
3ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 30 ชั่วโมง2926
4แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2422
5การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri 30 ชั่วโมง9291
6การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2517
7การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 ชั่วโมง2519
8การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง5048
9การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 ชั่วโมง2318
10ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 ชั่วโมง00
11ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง8984
12ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 ชั่วโมง2420
13การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 ชั่วโมง264197
14Solidworks Advance Part 30 ชั่วโมง2714
15การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ชั่วโมง7878
16เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม 30 ชั่วโมง2020
17การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชั่วโมง00
18การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 ชั่วโมง3830
19การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2216
20การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ 30 ชั่วโมง4735
21ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949: 2016 30 ชั่วโมง3534
22การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ 30 ชั่วโมง00
23เทคโนโลยี PLC 30 ชั่วโมง00
24การควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 ชั่วโมง1915
25การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง2215
26การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2923
27ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ชั่วโมง00
28ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB 30 ชั่วโมง2822
29การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 1 30 ชั่วโมง00
30การใช้โปรแกรม NX for CAD (Free from Modeling) 30 ชั่วโมง00
31ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4035
32การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชั่วโมง2418
33การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 ชั่วโมง2020
34การกำหนดสัญลักษณ์GD&Tและค่าความคลาดเคลื่อน 30 ชั่วโมง4040
35การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ 30 ชั่วโมง00
36สาขาการใช้เครื่อง CMM เพื่อการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2423
37การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง2525
รวม 1,3201,120