ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้า 18 ชั่วโมง2020
2ช่างซ่อมบำรุงห้องน้ำและสุขภัณฑ์ 18 ชั่วโมง2020
3การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
4การปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
5การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ 18 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปและถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020
7การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 ชั่วโมง2020
รวม 140140