ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง3737
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง1414
3การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง128128
4การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2120
รวม 200199