ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง2019
2การนวดอโรมา 30 ชั่วโมง2018
3การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง2020
รวม 6057