ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำของที่ระลึก 18 ชั่วโมง2121
2การทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น 18 ชั่วโมง2020
3การทำอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2020
4การทำน้ำพริกแปรรูป 18 ชั่วโมง2121
รวม 8282