ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผลิตภัณฑ์จากงานปูน 30 ชั่วโมง1414
2การทำเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ และอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2018
3การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง2626
รวม 6058