ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2424
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง3838
3ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ชั่วโมง2020
4การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง00
5การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง4040
6ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง1818
7การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง00
8การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง160160
รวม 300300