ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4141
2การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชั่วโมง1010
3การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2121
4เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2725
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2222
6การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง00
รวม 121119