ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์และการบำรุงรักษา 30 ชั่วโมง1919
2การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2121
3พนักงานบริการสนามกอล์ฟ 18 ชั่วโมง3030
รวม 7070