ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง8180
2การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2120
3การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
4ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2525
5บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4747
6การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง00
7การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง414409
8การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง00
รวม 608601