ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการมัดย้อม 30 ชั่วโมง2626
2ศิลปะประดิษฐ์จากดิน 30 ชั่วโมง3433
3ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชั่วโมง4343
4ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง3131
5การทำผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2018
รวม 154151