ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชั่วโมง122122
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง3636
3การใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง122119
4การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง281279
5การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง4240
รวม 603596