ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง44
2ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง64
3ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชั่วโมง11
4ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง41
5ช่างไฟฟ้า 560 ชั่วโมง21
6ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 560 ชั่วโมง11
7ช่างกลึงชิ้นส่วนเครื่องกล 560 ชั่วโมง32
รวม 2114