ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060