ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก 30 ชั่วโมง2020
2การก่ออิฐเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040